© Κ.Π.Ε. Λαυρίου 2010 - Ψηφιακή υλοποίηση: Αργύρης Θεοδωράκης
Το 1974, ιδρύθηκε ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου. Ολόκληρος ο χώρος του δρυμού παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό, γεωλογικό μεταλλευτικό και παλαιοντολογικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν εκτεταμένα λείψανα αρχαίων μεταλλείων και εργαστηρίων των ιστορικών χρόνων, καθώς και οικισμών που καλύπτουν όλο το φάσμα από την παλαιολιθική, νεολιθική και προϊστορική Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος ανάδειξης της περιοχής σε εθνικό δρυμό . Να προστατευθούν τα πολιτιστικά και γεωλογικά του στοιχεία, αφού από άποψη φυσικού περιβάλλοντος η περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια και σαφώς υπολείπεται των άλλων εθνικών δρυμών.   Αρχική Σούριζα - Πλυντήρια Παραλία Λαυρίου Τεχνλογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου