© Κ.Π.Ε. Λαυρίου 2010 - Ψηφιακή υλοποίηση: Αργύρης Θεοδωράκης
Στη Λαυρεωτική γη θα βρεις τα μνημεία, τα ίχνη και τα ερείπια της μεταλλουργίας του Αργύρου, που χρηματοδότησε το «χρυσό αιώνα» της Αρχαίας Αθήνας. Αυτό το κυρίαρχο στοιχείο του περιβάλλοντος αποτελεί και το βασικό κίνητρο του προγράμματος «αργύρου πηγή» για την ανάδειξη και μελέτη των μνημείων από την πολιτεία αλλά και από την εκπαίδευση. Σκοπός λοιπόν του προγράμματος αυτού είναι να προβάλει στους μαθητές τα κύρια σημεία της μακρόχρονης ιστορίας της Λαυρεωτικής, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι αποτελούν συνέχειά της και να δράσουν ανάλογα. Αρχική Εθνικός Δρυμός Λαυρίου Παραλία Λαυρίου Τεχνλογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου