© Κ.Π.Ε. Λαυρίου 2010 - Ψηφιακή υλοποίηση: Αργύρης Θεοδωράκης
Το ΤΠΠΛ είναι ένα πρωτοποριακό έργο του Ε.Μ.Π., που στοχεύει στην επαναχρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (ΓΕΜΛ), για τη δημιουργία ενός πόλου ανάπτυξης που θα συγκεντρώνει ερευνητικές, επιχειρηματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το ΤΠΠΛ συμβάλλει στην ανάδειξη - αναβίωση ενός μοναδικού δείγματος της βιομηχανικής κληρονομιάς της χώρας μας με την ένταξη νέων χρήσεων στο συγκεκριμένο χώρο. Πρόκειται, συνολικά, για έργο ευρωπαϊκής εμβέλειας με μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Αρχική Σούριζα - Πλυντήρια Εθνικός Δρυμός Λαυρίου Παραλία Λαυρίου